Y?lanl? Köy Gecelerinde. A. Can Ata?

Y?lanl? Köy Gecelerinde

By A. Can Ata?

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Her ?iir kendi somut varl???yla yank?lar, g & ouml;r & uuml;nmek ister. ?iirin kendi ileti?im gerçekli?inden hareketle; her ?iir, soyut bir d & uuml;? & uuml;n & uuml;n çok & ouml;tesinde sevilenlere ac?s?yla ve mutlulu?uyla kol kanat geren- somut bir hareketin içerik dolu ontolojik (varl?k -bilim) kitabesidir. ?iir, her ?eyden & ouml;nce belli bir varl?k g & uuml;c & uuml;n d & uuml;? & uuml;nce (beyin) aras?nda mekik dokuyarak somut bir olu?umun d & ouml;n & uuml;? & uuml;m & uuml;n & uuml; sa?layabilmesidir; iste bu varl?k g & uuml;c & uuml;n hareket alan?ndaki yol g & uuml;zergâh?nda ?iirler do?ar. Elbette, bu do?u? s & uuml;recinde iç ve d?? etmenlerin rol & uuml; olacakt?r bu etkile?im, ister istemez o ?iiri niteliksel olarak belirler ve giderekten de onun sanatsal de?erinin çimentosuna d & ouml;n & uuml;? & uuml;r. & Ouml;zlem, hasret, mutluluk, ba?kald?r? veya mutsuzlu?a dair ?iirler, bu harc?n çimentosunda hep sakl? kal?rlar.

A. Can Ata?

 • Publisher:
 • artcivic
 • ISBN:
 • 9789756099636
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • May 1, 2018
 • Poesía / General