Her Telden ?airane ?iirsellikler. Ali Can Polat

Her Telden ?airane ?iirsellikler

By Ali Can Polat

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

?lk sayfay? açar açmaz "Ben onu bir yerlerden tan?yorum" diyeceksiniz. Yok, yok, ad?n? bile duymad?n?z. Belki de hiç görmediniz ve bundan sonras?nda da belki hiç görmeyeceksiniz. Hakl?s?n?z, asl?nda o sizden biri, o s?radan biri. Zaman zaman aran?zda dola?an, bir yerlere yeti?mek istiyormu? gibi bir tela? içinde, zaman zaman bir kö?eye çekilmi?, kendi halinde... Bazen co?kulu, kavgan?n ortas?nda, bazen durgun, hüzün içinde...Onun akl?na uyarsan?z birlikte bir mitolojik yolculukta bulursunuz kendinizi, biny?llar öncesinde Phaethon ile birlikte Helios tanr?n?n y?ld?r?mlarla yar??an alt?n yeleli atlar?n? kamç?lars?n?z. Bir akars?n?z denizin ortas?nda k?smetinizi arar, bir bakars?n?z gecenin zifiri karanl???nda körkütük ?ark?lar söylersiniz. Hayallerle gerçekler aras?nda dolan?r durursunuz. Biraz ac?, tatl?, biraz tuzlu, çokça mayho?, ?iir tad?nda... Ancak hep içinde ya?ad??? toplum içinde, sözcükleri hiç e?ip bükmeden...??iniz zor mu kolay m? bilmem. Okumaya karar verdiyseniz size kolay gelsin.

Ali Can Polat

 • Publisher:
 • artcivic
 • ISBN:
 • 9786056841293
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 30, 2018
 • Poesía / General

Other titles of artcivic