Dersim Kanl? Hesapla?ma 1839-1938. Hasan Demir

Dersim Kanl? Hesapla?ma 1839-1938

By Hasan Demir

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Yüzy?llarca planlanan, tasarlanan ve uygulanan katliamlar?n co?rafyas?d?r Dersim. Bir halk?n nas?l katliamlarla burun buruna b?rak?ld???n? i?leyen kitap, dönemi birçok karakteri ile gözler önüne seriyor. "1839dan 1938e kadar yakla??k yüzy?l süren katliamlarda yitirdi?imiz savunmas?z, mazlum kurbanlar?n ve ma?durlar?n an?s?na ..."  

Hasan Demir

 • Publisher:
 • artcivic
 • ISBN:
 • 9786056913037
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 30, 2018
 • Historia / General