Do?u Dersim. Hüsnü Gürbey

Do?u Dersim

By Dueñas Ruiz Óscar José , Hüsnü Gürbey

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

??gal kuvvetleri, & uuml;lkenin k & uuml;lt & uuml;r ve tarihini tahrip ettiklerinden dolay?, K & uuml;rt ileri gelenleri halk & uuml;zerindeki etkinliklerini korumak i & ccedil;in kendilerini hangi & uuml;lkenin k & uuml;lt & uuml;r & uuml; bask?nsa o & uuml;lkenin ileri gelenlerine ba?lanm??lard?r. Arap istilas?ndan sonra & ouml;nemli K & uuml;rt ?ahsiyetler, kendilerini Araplara ba?layarak, bir de kutsal aidiyetler kazanm??lard?r. Bug & uuml;n K & uuml;rdistan & rsquo;da kutsal aidiyetlerden gelen ?eyhlerin say?s? normal n & uuml;fusu a?m?? gibidir. Cumhuriyet & rsquo;in itibars?zla?t?rma ve a??r? bask?s? sonucunda pek & ccedil;ok K & uuml;rt, kendilerini eski T & uuml;rk boylar?na ba?layarak, K & uuml;rtl & uuml;k aidiyetlerini terk etmi?lerdir. Bu sadece K & uuml;rtlere & ouml;zg & uuml; bir davran?? da de?ildir. Halil ?nalc?k hocan?n da belirtti?i gibi, & ldquo;her & ouml;nemli T & uuml;rk hanedan? egemenli?ini me?ru g & ouml;rmek i & ccedil;in ailesini O?uz Han soy k & uuml;t & uuml;? & uuml;ne ba?lama & ccedil;abas?ndad?r. & rdquo; & nbsp;?ah H & uuml;seyin Bey ailesi bu konuda tam bir istisnad?r ve K & uuml;rdistan tarihinde bir ilktir. Onlar kendilerini eski K & uuml;rt geleneklerine ba?layarak, bu konuda hakl? bir & uuml;n kazanm??lard?r. B & ouml;ylece hem bir kutsall?k aidiyeti kazanm??lar hem de mirliklerini halka rahatl?kla kabul ettirmeyi ba?arm??lard?r.

Hüsnü Gürbey

 • Publisher:
 • artcivic
 • ISBN:
 • 9786056913068
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • May 1, 2019
 • Protection:
 • Adobe DRM
 • Historia / General