Ve Suyu Ate?e Verdiler. Haydar Beltan

Ve Suyu Ate?e Verdiler

By Haydar Beltan

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Beltan, k?r?m?n ?artlar?n?, devletin provokasyonlarla bizzat haz?rlad??? tezini romana belirgin bir ?ekilde yerle?tiriyor; devleti çarm?ha gererken, halk? da ele?tiriyor. Muzaffer Oruço?lu *** Beltan, Dersim ’in içlerine bir yolculuk yap?yor. En vah?i hayat?n h & uuml;k & uuml;m s & uuml;rd & uuml;? & uuml;, 1930 ’lu y?llarda, sadece devletin de?il pek çok Dersimlinin ili?ki kurmad??? Demanan da? ve k & uuml;ç & uuml;k k & ouml;ylerindeki insan manzaralar?n? ele al?yor. Haydar Karata? *** Bakal?m k & uuml;resel zaman insan? barbarl?k ve masumiyet hallerine terc & uuml;man olan "insanl?k " & ouml;yk & uuml;lerine ne diyecek? Utançla gidenlerin yapt??? gibi sessiz mi kalacak yoksa ç??l?klar? duyulmayanlar?n sesi mi olacak? ? & uuml;kr & uuml; Aslan

Haydar Beltan

 • Publisher:
 • artcivic
 • ISBN:
 • 9786056913013
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • April 1, 2019
 • Ficción / General