Minciuni De Familie. Raluca-liliana Antonescu

Minciuni De Familie

By Dawn Brower, Raluca-liliana Antonescu (Traductor)

Format: ePub  
Availability: Instant download

Synopsis

O tân?r? descoper? secrete despre familia ei care o vor afecta în moduri pe care nu ?i le-ar fi putut imagina niciodat?... Amethyst Keane î?i duce o existen?? singuratic?. Pe când era copil, mama sa obi?nuia s? se mute de atâtea ori, încât a renun?at s? aib? o via?? normal? ?i prieteni. S-a dedicat studiului ?i ?i-a publicat prima revist? la ?aptesprezece ani. Dup? aproape trei ani devine complet independent? ?i la fel de singur? ca întotdeauna. Plecând într-o deta?are pentru revista sa, Amethyst ajunge s? viziteze un mic ora? de coast?. Pe când se afla acolo, întâlne?te un b?rbat ?i, pentru prima dat?, simte ca ?i cum ar putea s? renun?e la via?a sa solitar?. În timp ce exploreaz? fantomele legendare ale ora?ului ajunge, de asemenea, s? descopere secrete ?i minciuni legate de familia sa ?i î?i d? seama c? poate are mai multe în comun cu spiritul care bântuie insula Ghost Peak decât ar fi crezut vreodat?. PUBLISHER: TEKTIME

Raluca-liliana Antonescu

 • Publisher:
 • Tektime
 • ISBN:
 • 9788893988414
 • Language:
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 30, 2018
 • Protection:
 • Sin DRM
 • Romance
  Ficción General