Teatr. Stanis?aw Ignacy Witkiewicz

Teatr

By Stanis?aw Ignacy Witkiewicz

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

"Teatr" Stanis?awa Ignacego Witkiewicza to prawdopodobnie jego najistotniejsze dzie?o teoretyczne. Znajduje si? tutaj zarówno s?ynny "Wst?p do Teorji czystej formy w teatrze" jak i przemy?lenia dotycz?ce twórczo?ci re?yserów i aktorów oraz opis walki Witkacego o czyst? form? w Teatrze. Znajdziemy tu równie? dodatek "O naszym futury?mie".   Teoria czystej formy spotka?a si? w dwudziestoleciu mi?dzywojennym z wieloma krytycznymi ocenami, sta?a si? te? przedmiotem licznych polemik. W teorii estetyki polskiej jest jedn? z najwa?niejszych koncepcji XX wieku.

Stanis?aw Ignacy Witkiewicz

 • Publisher:
 • Avia Artis
 • ISBN:
 • 9788365810267
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 30, 2018
 • Películas, TV y radio
  No-Ficción juvenil / General
  No ficción Juvenil
  Danza y otras artes escénicas

Other titles of Stanis?aw Ignacy Witkiewicz