Daltonista. Leon Durka

Daltonista

By Leon Durka

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Komisarz Wiktor Trak prowadzi dochodzenie dotycz?ce zabójstwa biznesmena. M??czyzna zostaje zastrzelony przed wej?ciem do warszawskiego metra. Pojawia si? kilka tropów i wiele w?tpliwo?ci. Do?wiadczony detektyw napotyka na kolejne trudno?ci. Sprawa okazuje si? by? jednym z elementów wyrafinowanej gry, w której chodzi o pieni?dze, ale tak?e o realizacj? wyre?yserowanej przez przest?pczy uk?ad, rzeczywisto?ci. Smaczku akcji dodaj? bohaterowie powie?ci – silne osobowo?ci z ro?nych ?rodowisk. Ksi??ka o wartkiej akcji i szybkich jej zwrotach.

Leon Durka

 • Publisher:
 • self-publishing
 • ISBN:
 • 9788365602954
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 29, 2019
 • Ficción / General

Other titles of Leon Durka