Hiperkryzje. Steve Liebich

Hiperkryzje

By Steve Liebich

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Czy poezja jest martwa? Czy jest tak samo martwa jak materia nieo?ywiona, która zewsz?d nas otacza? Telewizor, komputer, smartphone i kubek z kaw? od drogiego dystrybutora - to przedmioty, martwe i nieposiadaj?ce duszy, ale czasem bardziej zaanga?owane w nasze ?ycie ni? ludzie, którzy nas otaczaj?. W zwi?zku z tym powinno si? ?yczy? poezji rych?ej ?mierci – aby okaza?a si? równie martwa i równie popularna. W celu u?wi?cenia tego wydarzenia, "Hiperkryzje" ods?aniaj? nowe oblicze polskiej poezji, zbieraj?c wczesne prace Stevea Liebich, którym przy?wieca ten sam smutny motyw: motyw fa?szu i zak?amania. Znajdziesz go wsz?dzie - w pracy, w autobusie, w sklepie drogiego dystrybutora kawy i we w?asnym domu. Ka?dy kolejny fa?szywy krok cz?owieka zbli?a ludzko?? do czego? wi?kszego ni? my sami, a "Hiperkryzje" dokumentuj? t? w?drówk? ca?ego narodu cz?owieczego.

Steve Liebich

 • Publisher:
 • e-bookowo
 • ISBN:
 • 9788395773211
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 29, 2019
 • Poesía / General

Other titles of Steve Liebich