Krištá?ové Schody. Renata Kosztankova

Krištá?ové Schody

By Alessandra Grosso, Renata Kosztankova (Traductor)

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Srde?ne vás vítam. V rukách máte malú zbierku no?ných môr, v?aka ktorej sa dostanete až do najhlbších kútov vašej mysle. Verím, že všetci sme už mali zlé sny, ?i už s o?ami otvorenými, alebo po?as hlbokého spánku. Dovo?te mi však, aby som sa vám predstavila, som špi?kový odborník na no?né mory s o?ami zavretými. No?né mory sú mi mojim osobným prekliatim a mám ich odvždy, odkedy som bola malá. Moje detstvo bolo vždy pozna?ené strachom, že ?osi katastrofické sa má sta? mne, alebo ?u?om, ktorých mám rada. Mávala som ?asto zvláštne pocity, ako napríklad studený vánok, ktorý mi z ni?oho ni? nahá?al strach za chrbtom, alebo pocit slizkej a studenej ruky na ramene, z ktorej ma vedelo zakaždým priam trhnú?. ?astokrát som videla všetko len negatívne a nemohla som kôli tomu spáva?. Sta?ilo mi len vojs? do izby a už mi chodil mráz po chrbte, ?o bude potom, ?o i len zavriem o?i. Po?as dozrievania sa to vôbec nezmenilo: snívala som a budila sa celá spotená a vystrašená. NA ÚVOD Srde?ne vás vítam. V rukách máte malú zbierku no?ných môr, v?aka ktorej sa dostanete až do najhlbších kútov vašej mysle. Verím, že všetci sme už mali zlé sny, ?i už s o?ami otvorenými, alebo po?as hlbokého spánku. Dovo?te mi však, aby som sa vám predstavila, som špi?kový odborník na no?né mory s o?ami zavretými. No?né mory sú mi mojim osobným prekliatim a mám ich odvždy, odkedy som bola malá. Moje detstvo bolo vždy pozna?ené strachom, že ?osi katastrofické sa má sta? mne, alebo ?u?om, ktorých mám rada. Mávala som ?asto zvláštne pocity, ako napríklad studený vánok, ktorý mi z ni?oho ni? nahá?al strach za chrbtom, alebo pocit slizkej a studenej ruky na ramene, z ktorej ma vedelo zakaždým priam trhnú?. ?astokrát som videla všetko len negatívne a nemohla som kôli tomu spáva?. Sta?ilo mi len vojs? do izby a už mi chodil mráz po chrbte, ?o bude potom, ?o i len zavriem o?i. Po?as dozrievania sa to vôbec nezmenilo: snívala som a budila sa celá spotená a vystrašená. Po takýchto krušných nociach som na?alej musela ?eli? životu ako každý, ale mala som plno pochybností oh?adom budúcnosti. Zakaždým ke? som mala urobi? akéko?vek rozhodnutie, tak no?né mory sa rapídne zhoršovali. Môj život sa stal peklom, uzatvárala som sa do seba a kládla som si otázky kým som a ?o chcem vôbec v živote dosiahnu?. ?asom som sa nau?ila si sny zapisova? a porozumie? im, zakia? na druhý papier si zapísa? moje túžby a sledova?, ?i sa mi naozaj splnia. Tento posledný nápad mi vo viacerých príležitostiach pomohol ma? v snoch jasno, ale vrá?me sa teraz opä? k no?ným morám. Rozhodla som sa vám ich vyrozpráva? štýlom románu, zviaza? ich jeden po druhom a darova? vám celú kolekciu mrazivého strachu, ktorý som si v?aka nim zažila. Prepá?te za tento chladný dar, ale moja myse? je studeným a rozbúreným miestom. Je to myse? jednej ženy, bojovní?ky, ktorá sa ?elom postavila zlu a rozhodla sa prehovori?. Moje slová môžu ob?as ublíži? tým najcitlivejším dušiam, ale nie som a ani sa necítim by? lepšou od nikoho z vás. Vy vnímate svet cez váš filter a vašu citlivos?; ja naopak cez moju. Snažím sa použi? moje tretie oko, aby som si vytvorila víziu úrodnej a blahobytnej budúcnosti, po všetkých udalostiach, ktoré mi utkveli v pamäti. Snažím sa vidie? budúcnos? plnú snov, štúdií a ciest... Pripomeniem vám len, že sny sú naše podvedomé túžby; teraz sa však vrá?me k no?ným morám. Ke?že moje sny so zavretými o?ami sú odvždy mojou špecialitou, motívy tohto javu sú však viaceré...a možno tie najdôležitejšie sú práve tieto: som trpezlivá, ale taktiež emotívna a citlivá osoba; v živote som sa viackrát spálila a taktiež mala svoje temné dni. Vždy som však h?adala svetlo na ilustráciu tejto ?asti môjho života. Teraz vás už chcem ale oboznámi? s mojou ob?úbenou bás?ou: Krištá?ové schody. PUBLISHER: TEKTIME

Renata Kosztankova

 • Publisher:
 • Tektime
 • ISBN:
 • 9788835409182
 • Language:
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 29, 2019
 • Cuentos de Hadas y Mitología

Other titles of Alessandra Grosso