Jak napisa? i wyda? powie??. Rados?aw Lewandowski

Jak napisa? i wyda? powie??

By Rados?aw Lewandowski

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Nie jest to kolejna zawi?a instrukcja, ale zbiór praktycznych porad pisarza, który wspó?pracuj?c z wydawnictwem Muza wyda? w wielotysi?cznym nak?adzie szereg powie?ci w Polsce i USA. Adepci nie?atwej literackiej sztuki, znajd? tu podpowiedzi dotycz?ce: struktury powie?ci, metodologii pracy, sposobów prowadzenia narracji, dialogów, czasu powie?ci, przygotowania propozycji wydawniczej, wyboru optymalnego modelu wydawniczego (self, vanity, klasyczny), korekty, redakcji, tworzenia ok?adek i kampanii marketingowej. Wi?cej, autor dzieli si? swoimi do?wiadczeniami z publikacji powie?ci na nie?atwym ameryka?skim rynku.   Ale to nie wszystko. Czytelnik odkryje na „kartach” tej ksi??ki odpowiedzi na pytania: Czy pisarz to ?yciowy rozbitek, a pisanie jest namiastk? prawdziwego ?ycia? Czy pisarze, to ludzie b?yskotliwi? Czy, ?eby dobrze pisa?, trzeba mie? s?uch muzyczny? Czy alkohol jest nieod??cznym atrybutem pisarza? Jakie s? zyski i straty w?drówki w towarzystwie córek Zeusa i Mnemosyne? .   W poradniku: „Jak napisa? i wyda? powie??” autor podj?? si? równie? trudnego zadania odnalezienia wspólnych elementów w warsztatach pisarskich: Stephena Kinga, Jana Parandowskiego, Stevena Pinkera, Mario Vargasa Liosy, Haruki Murakamiego” i Dwighta V. Swaina.   Trudno jednoznacznie okre?li?, czy ta pozycja zach?ca, czy zniech?ca do zawodowego pisania. A mo?e po prostu przedstawia prawd? i daje nadziej? naprawd? wytrwa?ym? Bowiem je?li Wam zale?y, w oparciu o ten poradnik wydacie swoj? wymarzon? powie??.   Wisienk? na torcie, jest próba przedstawienia sprzyjaj?cej pisarstwu diety. Wi?cej, Rados?aw Lewandowski w oparciu o ankiety wype?nione przez znanych i uznanych pisarzy, próbuj? znale?? odpowied? na pytanie: czy spo?ywanie konkretnych potraw mo?e sk?oni? twórc? do podj?cia okre?lonego gatunku literackiego? Czy np. autorzy krymina?ów pasjami spo?ywaj? krwiste mi?so, a poeci g?ównie ciastka i korzonki?

Rados?aw Lewandowski

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788395749940
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 29, 2019
 • Artes de lenguas y disciplinas / General

Other titles of e-bookowo.pl