Anio? Micha?. ?ukasz Zygmunt Knyziak

Anio? Micha?

By ?ukasz Zygmunt Knyziak

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

„Czego? bardzo istotnego ci?, Stasiu, naucz?. S?owo ASERTYWNO?? b?dzie rozwi?zania tego kluczem. — Asertywno??? Pierwsze s?ysz?, co to znaczy? — B?d? cierpliwy, w swoim czasie Anio? Micha? wszy?ciutko ci wyt?umaczy". Anio? Micha? to niezwyk?a opowie?? o wspania?ej przyja?ni o?mioletniego Stasia z jego osobistym Anio?em stró?em. Dzi?ki tej publikacji m?ody czytelnik nauczy si? poj?cia asertywno?ci. Dowie si? równie?, ?e t? cech? mo?na w sobie wypracowa?, ulepszaj?c tym samym jako?? swojego ?ycia. W tym w?a?nie celu Anio? Micha? tytu?owy bohater, przedstawi? Stasiowi Koniecznemu swojemu podopiecznemu nieziemsko prosty i jak?e pomocny przyk?ad do praktykowania na co dzie? — jak odmawia? w grzeczny sposób. Ksi??ka zosta?a napisana zrozumiale dla dzieci od 7 roku ?ycia, to idealna pozycja na pierwsz? samodzieln? lektur?. Ilustracje: Izabela Madeja

?ukasz Zygmunt Knyziak

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788395516641
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 29, 2019
 • Cuentos, Leyendas y Fábulas

Other titles of ?ukasz Zygmunt Knyziak