Ostatnia Granica. Katarzyna Wojtczak

Ostatnia Granica

By Katarzyna Wojtczak

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

W czasach, kiedy nie ma ju? granic, ka?da odleg?o?? jest do przebycia, a ka?dy zasób mo?liwy do zdobycia, jedyn? warto?ci?, o która warto zawalczy?, jest wolno??. Aby tak si? jednak sta?o, nale?y odby? dalek? podró? nie tylko w najbardziej mroczne zak?tki Galaktyki, ale i duszy ka?dego z bohaterów. Viga od lat by?a pracownikiem Konsorcjum. Otrzyma?a od nich wykszta?cenie i mo?liwo?? wzgl?dnie samodzielnej egzystencji. Jest bystra, pyskata i uparta. Odwiedziny jej starego przyjaciela, Ki, wzbudzi?y w niej du?y niepokój, a im g??biej wnika?a w zadanie, które postawi?o przed ni? Konsorcjum, tym bardziej czu?a zaciskaj?c? si? p?tl? na szyi. Okazuje si?, ?e ma zdecydowanie wi?cej wrogów ni? jej si? wydawa?o, a z osaczenia wcale nie jest tak ?atwo si? uwolni?, bez wzgl?du na to ilu ma si? przyjació?. To opowie?? dla tych, którzy ponad wszystko ceni? sobie prawd? w nawet najbardziej zak?amanej rzeczywisto?ci.

Katarzyna Wojtczak

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198042
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Ficción / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok