Dosadna knjiga. Jasmina Mihajlovi?

Dosadna knjiga

By Jasmina Mihajlovi?

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

Ovo je najintimnija knjiga Jasmine Mihajlovi? u kojoj se intrigantno okrenula humoru, tananom hororu, zabavnoj esejistici. Naslov koji knjiga nosi predstavlja, pre svega, otklon od sveta (ljudi), s jednom blagom ironijom koju autorka ima, postavljaju?i pitanje: jer, ko ?e (još i) ?itati  Dosadnu knjigu ? Kompoziciju knjige ?ine mali narativni svetovi, od jednog društveno-sociološkog paradoksa do intimno-lirskog obra?anja, u kojima ima svega, taman onoliko koliko je ?oveku potrebno da oseti mo? vrline i težinu svakodnevice, kako i kaže jedan poznati esteti?ar:  Sve je savršeno u mikro i makro svetu. Samo u ovom našem – ništa ne valja.  Autorka ovom knjigom predstavlja sebe u onim najtananijim i najfinijim predelima kratke proze u kojima dopušta i ?itaocu da zastane, da se odmori, da udahne i, najzad, da pogleda u sopstvenu  Svaštaru,  kako glasi podnaslov-žanr knjige, i koji je rezime svega ?ime se autorka bavila u svojim prethodnim delima kao što su putopisi, ljubavne pri?e, pra?enje fenomena modernog sveta i prepletaji sa drevnim... A tako se knjiga i završava, delom koji je nazna?en kao  Privatno . Pored otvorenosti prema svetu, koju donosi drugi deo knjige, ali i otvorenosti prema sebi, Jasmina Mihajlovi? uspela je da ispuni osnovni cilj svakog pisca, a to je da knjiga ima adresu. Uzbudljiva, intrigantna, na momente i bolna, oštra i duboko proživljena, ova topla knjiga ima samo jednu adresu koju nudi ?itaocima, i ona glasi:  Naša. Svaka adresa je naša.

Jasmina Mihajlovi?

 • Publisher:
 • Dereta d.o.o.
 • ISBN:
 • 9791220825191
 • Language:
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Colecciones Literarias / General

Other titles of Dereta d.o.o.