Siostra Smoka. Ioanna Karazinou

Siostra Smoka

By Ioanna Karazinou

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

W czasach, gdy magia wci?? jeszcze wspó?istnia?a z ?yciem codziennym, a leczeniem duszy i cia?a zajmowali si? szamani, swoj? pierwsz? posad?, zaraz po szkole, obj??a Dorweryn. Dziewczyna nie mia?a ?atwego ?ycia, bo nie sta?a za ni? rodzina, nie mia?a koligacji a wszystko, co osi?gn??a, zawdzi?cza?a swojej ci??kiej pracy. Pojawi?a si? na niewielkiej wyspie, gdzie ?ycie ludzi toczy?o si? nieco inaczej od tego, do którego by?a przyzwyczajona. Ju? pierwsze dni przynios?y jej wiele wra?e?. Okaza?o si?, ?e ma wokó? siebie ludzi, na których zawsze mo?e liczy?, a dowodem na to by?o przyj?cie jej do rodziny. Jednak magiczny ?wiat na wyspie okazuje si? by? równie niebezpieczny – zaczynaj?c od z?o?liwych stworzonek, które wprowadzaj? wiele rozgardiaszu w gospodarstwie, a ko?cz?c na smoku… Niezwyk?a opowie?? pe?na magii i ciekawych przygód, okraszona spor? dawk? humoru. Ukazuj?ca prawdziw? przyja?? i mi?o??, które s? motorem do dzia?ania i pokonania wszystkich przeciwno?ci.

Ioanna Karazinou

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198608
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Ficción / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok