Hu?tajka. Anita Klecha

Hu?tajka

By Anita Klecha

Format: ePub  
Protection:DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Diana to dwudziestokilkuletnia dziewczyna, która nie radzi sobie z problemami dnia codziennego. Ma??e?stwo, praca zawodowa, kontakty z lud?mi s? dla niej ogromnym wyzwaniem. Rozchwiane emocje, l?ki, rzeczywiste i wyimaginowane przeciwno?ci dezorganizuj? jej ?ycie sprawiaj?c, ?e ka?dy dzie? jest walk? o lepsze samopoczucie. Bohaterka nie godzi si? z diagnoz? lekarsk? - osobowo?? z pogranicza (borderline) brzmi jak wyrok. Droga ku normalnemu funkcjonowaniu - bez p?aczu, depresji, my?li samobójczych - jest ci??ka, ale mo?liwa do przej?cia. Diana, mimo nieustannych waha? nastrojów, wewn?trznej dezintegracji przekonuje si?, ?e jednak warto ?y? i nigdy si? nie poddawa?. Ksi??ka zosta?a oparta na faktach.

Anita Klecha

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788381663113
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Ficción / General

Other titles of Anita Klecha