Terminoloxía.  Inés Veiga Mateos

Terminoloxía

By Manuel González González (Editor), María-Dolores Sánchez-Palomino (Editor), Inés Veiga Mateos (Editor)

Format: EPUB  
Protection:DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Na actual sociedade da información e da comunicación a terminoloxía deixou de ser competencia exclusiva das actividades profesionais para traspasar fronteiras lingüísticas e sectoriais. Así, a terminoloxía non se dirixe só aos especialistas, senón que cada vez con máis frecuencia se teñen en conta os usuarios finais na designación dos novos produtos desenvolvidos. A través das achegas de diversos colaboradores de recoñecido prestixio afóndase nos distintos aspectos teóricos e prácticos da terminoloxía e reivindícase a importancia que esta adquire no desenvolvemento científico, económico e social. Este volume permite coñecer distintas abordaxes a esta materia, con especial atención ao tratamento da variación denominativa e conceptual, a xestión da terminoloxía nos ámbitos profesionais e a súa transferencia a comunidades lingüísticas diferentes. En todas elas destaca o seu enfoque comunicativo e a orientación colaborativa, esenciais para que os termos poidan cumprir a súa función social. Textos en gallego, castellano, francés e inglés y portugués.

Inés Veiga Mateos