Urodzony wolny. Jakub Gburzy?ski

Urodzony wolny

By Jakub Gburzy?ski

Format: ePub  
Protection:DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Czy zastanawia?e?(-?a?) si? kiedy?, jakie to uczucie ?y? bez strachu? Bez cierpienia, stresu i napi?cia? W spokoju, szcz??ciu i mi?o?ci? Czy odpowiedzia?e?(-?a?) sobie kiedy? na pytanie, czym jest Twoje ?ycie i dlaczego nie zawsze toczy si? po Twojej my?li? Czy próbowa?e?(-?a?) odgadn?? kiedy? sens w?asnych narodzin? Religia i nauka nie potrafi? dostarczy? dowodów na istnienie Boga, duszy i pozagrobowych krain, czyni?c dyskusj? na temat metafizyki bezprzedmiotow?. Ale co je?li Bóg naprawd? istnieje, wszech?wiat nie powsta? przypadkiem, ?mier? nie ko?czy egzystencji, ?ycie ludzkie i cierpienie posiadaj? znaczenie oraz niezwykle wa?ny cel, których odkrycie pozwala leczy? nerwic?, depresj? czy bezsenno?? w bardzo prosty sposób? Co je?li nie ma pyta?, na jakie nie da si? znale?? odpowiedzi, a rozwi?zania nawet najwi?kszych tajemnic s? na wyci?gni?cie r?ki dla ka?dego z nas? Co je?li ?cie?ka pe?nego zrozumienia nie wiedzie ani przez ?aden z systemów wierze?, ani przez znan? nam obecnie nauk?? Co je?li... prowadzi przez zupe?nie inn? drog??

Jakub Gburzy?ski

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788396588517
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Filosofía / General

Other titles of e-bookowo.pl