Jak wykurzy? kikimor??. Natalia Hermansa

Jak wykurzy? kikimor??

By Natalia Hermansa

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

W domu Antka nie dzieje si? dobrze. Mama wci?? k?óci si? z babci?, Wojtu? du?o p?acze, a z kurnika codziennie znikaj? kolejne kury... Dowiedziawszy si? od ukrywaj?cego si? w owym kurniku ubo??cia, ?e sprawczyni? tych wszystkich k?opotów jest kikimora, ch?opiec postanawia zrobi? wszystko, by pozby? si? stwora z domu. „Jak wykurzy? kikimor??” to bajka o relacjach w rodzinie, sile przyja?ni oraz o tym, dlaczego nie nale?y ocenia? innych po pozorach. Histori? dzielnego Antka ubarwiaj? dodatkowo elementy s?owia?skich wierze?. Natalia Hermansa korektorka, Team Leader Dzia?u Kreatywnego jednej z wroc?awskich uczelni oraz cz?onkini dwóch grup literackich: Piórem Czarownic i Ailes. Autorka ksi??ki dla dzieci „Popa, je? i drogocenna dynia” oraz kilku opowiada? opublikowanych w antologiach i almanachach. Prywatnie mama dwóch dziewczynek. Maria Chudziak absolwentka animacji na Akademii Sztuk Pi?knych w ?odzi. Interesuje si? rysunkiem, malarstwem oraz wszystkim, co ze sztuk? zwi?zane, ale tak?e tworzeniem w?asnych historii. Cz?onkini grupy literackiej „Piórem Czarownic”.

Natalia Hermansa

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788381663175
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Cuentos, Leyendas y Fábulas

Other titles of e-bookowo.pl