Zabójca w Bezpiece. Kazimierz Junosza

Zabójca w Bezpiece

By Kazimierz Junosza

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

„Zabójca w bezpiece” to awanturnicza powie?? oparta na prawdziwych wydarzeniach. G?ówny bohater. Jurek Wo?czecki vel Bystry ukrywa si? przed policj? po brawurowej ucieczce z sali s?dowej, gdzie otrzyma? wyrok dwudziestu lat wi?zienia za pope?nione zabójstwo. Wybucha druga wojna ?wiatowa... w czasie okupacji nadal Jurka ?ciga granatowa policja s?u??ca Niemcom. Wo?czecki ukrywa si? w partyzantce AL sterowanej przez Komintern z Moskwy, by po wojnie zasili? szeregi oficerów ?ledczych krakowskiego Urz?du Bezpiecze?stwa. Otrzymuje wyrok ?mierci od legendarnego partyzanckiego dowódcy Józefa Kurasia-Ognia. Jest to niesprawiedliwy wyrok za prze¬st?pstwa, których nie pope?ni?. W?a?nie z perspektywy prze?y? m?odego ubeka Kazimierz Junosza opowiada o spo?ecze?stwie sprzeciwiaj?cym si? brutalnie narzuconemu przez Sowietów zniewoleniu. G?ówny bohater ma wyrzuty sumienia wobec osobi?cie aresztowanej pi?knej dziewczyny – ?o?nierki nie¬z?omnej – poddanej torturom przez ubeckich oprawców. Zmasakrowan? przes?uchaniami dziewczyn? postana-wia porwa? z aresztanckiego lazaretu i uciec z ni? do ameryka?skiej strefy okupacyjnej w Berlinie zachodnim. Mimo licznych ksi??ek o bestialstwie powojennych okupantów w powie?ci „Zabójca w bezpiece” szokuj? ma?o znane opisy, o roz¬prawianiu si? bezpieki z patriotyczn? opozycj?. Ksi??ka zawiera sceny erotyczne, tak?e epizody przyprawione kawaleryjskim poczuciem humoru. T? intryguj?c? powie?? polecam szczególnie mi?o?nikom literatury faktu. Józef De Trojan (autor i t?umacz, cz?onek angielskiego literackiego stowarzyszenia Writing Association of Peterborough w hrabstwie Cambridge).

Kazimierz Junosza

 • Publisher:
 • self-publishing
 • ISBN:
 • 9788396724519
 • Language:
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2023
 • Ficción / General