Wina i nalewki lecznicze. Barbara Jakimowicz-Klein

Wina i nalewki lecznicze

By Barbara Jakimowicz-Klein

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Nasze spi?arnie, a mo?e i nawet piwnice kryj? wiele przepisów na wy?mienite nalewki i wina domowe. Z regu?y s? to przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Innym razem s? to eksperymenty domowników. Hobby wytwarzania niepowtarzalnych win i nalewek. Wino z porzeczek,czere?ni, wi?ni, nalewka z orzechówka i wiele innych przysmaków. A mo?e wino z pieprzu lub z korzeni czerwonej papryki na uporczywy kaszel, orzechówka na schorzenia przewodu pokarmowego, a nalewka z dziurawca na dobry humor? Czy to jest mo?liwe? Oczywi?cie! Winami i nalewkami, które swój niepowtarzalny smak i aromat zawdzi?czaj? owocom, zio?om i korzennym przyprawom, mo?na si? nie tylko delektowa?, ale i ?agodzi? wiele dolegliwo?ci. Przyprawy zio?owe s? bowiem nieocenione we wspomaganiu leczenia ró?nych schorze? oraz w ich profilaktyce. S? one skarbnic? mikroelementów, soli mineralnych i witamin, niezb?dnych do prawid?owego funkcjonowania organizmu. Dlatego warto je wykorzysta?, przyrz?dzaj?c pokrzepiaj?ce, wzmacniaj?ce, uzdrawiaj?ce dusz? i cia?o wina, nalewki, a tak?e oleje i octy. Barbara Jakimowicz-Klein podaje w swojej ksi??ce nie tylko receptury ?atwych do wykonania domowym sposobem wy?mienitych trunków, ale i proste przepisy na zio?owe oleje i octy, podnosz?ce walory zdrowotne potraw, do których s? dodawane. A zatem... Na zdrowie! RECENZJA KSI??KI Francuzi do ka?dego obiadu wypijaj? lampk? wina, bowiem wspomaga trawienie i jest zdrowe na serce. Potwierdzono to naukowo i nie budzi to najmniej-szych sprzeciwów opinii publicznej. Jednak nie ka?dy wie o innych w?a?ciwo?ciach leczniczych win i innych alkoholi (oczywi?cie je?eli nie spo?ywa si? ich w nadmiarze). Wina i nalewki zawdzi?czaj? swój niepowtarzalny smak i aromat owocom, zio?om i korzennym przyprawom. Pij?c je mo?na nie tylko delektowa? si? ich smakiem, ale i jednocze?nie ?agodzi? wiele dolegliwo?ci zdrowotnych! Wino z pieprzu lub korzeni czerwonej papryki na uporczywy kaszel, orzechówka na schorzenia przewodu pokarmowego, a nalewka z dziurawca na dobry humor? To dzia?a!...

Barbara Jakimowicz-Klein

 • Publisher:
 • ASTRUM MEDIA
 • ISBN:
 • 9788363758837
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • May 19, 2014
 • Cocina / General
  Cocina y Gastronomía
  Esfuerzo personal / General

Other titles of Barbara Jakimowicz-Klein