Yine de Ayd?nl?k. Alaattin Bilgi

Yine de Ayd?nl?k

By Alaattin Bilgi

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

Kendi deyi?i ile "Seksen y?ll?k Angaral?" olan Bilgi, bu kentle ilgili izlenim ve an?lar?n?n bir k?sm?n?, Evrensel Bas?m Yay?n?n yay?mlad???, Kapitalin Ayd?nl???nda Alaattin Bilgi Ba?l?kl? kitapta okurlar ile payla?t? Yine de Ayd?nl?k ba?l?kl? kitapta ise Bilgi, do?up büyüdü?ü çevreden bir kaç kesit verdikten sonra, fikri geli?mesinde de ayd?nlanmas?nda büyük katk?lar? olan: insanlar?, kitaplar?, dü?ünürleri okurlarla payla?mak istiyor. Seksen y?ll?k birikiminin, özellikle gençlere aktar?lmas?n?n yararl? olaca??n? dü?ünüyor.

Alaattin Bilgi

 • Publisher:
 • Evrensel Bas?m Yay?n
 • ISBN:
 • 9786053312437
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2014
 • Protection:
 • Adobe DRM
 • Biografía y autobiografía / General

Other titles of Evrensel Bas?m Yay?n