Kendi Dilinden Bedüzzaman Said Nursi. ?hsan Kas?m Salihi

Kendi Dilinden Bedüzzaman Said Nursi

By ?hsan Kas?m Salihi

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Kendi Dilinden Bediüzzaman Said Nursî Onu tan?d???n?za memnun olacaks?n?z… • Hayat? boyunca yakla??k yüz otuz parça eser b?rakt?. • Eserleri otuzdan fazla dile çevrildi. • Daima milletinin selametini dü?ündü. • Talebeleri her ?artta huzur ve güvenin temsilcisi oldu. Risale-i Nur külliyat?’n? ?slam dünyas?na tan?t?c? çal??malar?yla bilinen ?hsan Kas?m Salihî, bu eserinde Bediüzzaman’? hem kendi dilinden hem de en yak?n?ndaki talebelerinin de?erlendirmeleriyle aktar?yor…

?hsan Kas?m Salihi

 • Publisher:
 • ?AHDAMAR
 • ISBN:
 • 9786059842044
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 2, 2015
 • Biografía y autobiografía / General