Bediüzzaman’?n Bilinmeyen Akrabalar?. Mustafa Öztürkçü

Bediüzzaman’?n Bilinmeyen Akrabalar?

By Mustafa Öztürkçü

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

Bediüzzaman?n Bilinmeyen Akrabalar? Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’ni ailevî çevresi aç?s?ndan tan?tmaya çal??t???m?z bu kitapta onun nesep ve sülalesi ile baz? akrabalar? hakk?ndaki bilgileri bulacaks?n?z. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’ni ailevî çevresi aç?s?ndan tan?tmaya çal??t???m?z bu kitapta onun nesep ve sülalesi ile baz? akrabalar? hakk?ndaki bilgileri bulacaks?n?z. Bu mütevaz? çal??mada; Üstad’?n do?um yeri olan Nurs köyünün nas?l bir yer oldu?u, bu mübarek ailenin vatan-? aslîlerinin neresi oldu?u, Üstad’?n dedelerinin isimleri, amcalar? ve onlar?n çocuklar?n?n kimler oldu?u, nerede ya?ay?p vefat ettikleri, kabirlerinin nerede bulundu?u, bu mübarek aileden vatan? muhafaza ederken ?ehit dü?enlerin kimler oldu?u, Üstad Hazretleri’nin anne ve babas?n?n hayat hikâyelerini, karde?lerinin kimler oldu?u ve Üstad’?n bunlar ile olan diyaloglar?n?n nas?l oldu?u gibi bilgiler bulacaks?n?z.

Mustafa Öztürkçü

 • Publisher:
 • ?AHDAMAR
 • ISBN:
 • 9786059842242
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 16, 2015
 • Protection:
 • Adobe DRM
 • Biografía y autobiografía / General