Kiedy kochasz kobiet?. Micha? Majewski

Kiedy kochasz kobiet?

By Micha? Majewski

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

& bdquo;Kiedy kochasz kobiet? & rdquo; Micha?a Majewskiego to zbi & oacute;r 10 miniatur opowiadaj?cych o tym, jak r & oacute;?n? potrafi by? mi?o?? i jak przemo?ny wp?yw wywiera na ?ycie cz?owieka. Autor snuje swoje opowie?ci na r & oacute;?ne sposoby: raz mamy historie traktuj?ce o mi?o?ci & bdquo;dobrej & rdquo; i zaprasza nas on do ?wiata spe?nienia i rado?ci, innym razem brutalizuje fabu??, ukazuj?c destruktywny wp?yw nami?tno?ci na ludzki los, czasami wr?cz zgubny. Nie ma w tej prozie jednoznaczno?ci, nie ma te? wsp & oacute;lnego mianownika moralnego, bowiem bohaterami opowiada? Micha?a Majewskiego s? cz?sto ludzi niejednoznaczni moralnie, przechodz?cy duchowe przemiany, stoj?cy na rozstajnych drogach swojego ?ycia. Wa?nym elementem miniatur jest aspekt seksualny: jest on wszechobecny, niejako stanowi?cy odr?bnego & bdquo;bohatera & rdquo;, co sprawia, ?e utwory te dog??bnie dr??? kwestie erotyczne, jako element naturalny ?ycia cz?owieka. Stylem autor przypomina nieco Kinga, podobnie operuj?c s?owem i pomys?ami, daj?c opowie?ci barwne, mocno zarysowane postacie g? & oacute;wnych bohater & oacute;w, dynamiczn? fabu??, w ko?cu zako?czenia, wprawiaj?ce niejednokrotnie w zdumienie, ale jest to integraln? cz??ci? tego pisarstwa. Cho? z pozoru wydawa? by si? mog?o, ?e to klasyczna literatura mi?osna, nic bardziej b??dnego, to opowiadania o charakterze g??boko egzystencjalnym, cz?stokro? bardzo uniwersalne w swym wyd?wi?ku.

Micha? Majewski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379007103
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 31, 2017
 • Protection:
 • Watermarking
 • Romance

Other titles of Micha? Majewski