Psihologija Sre?e. Barbara Vukovic

Psihologija Sre?e

By Juan Mois?s de la Serna, Barbara Vukovic (Traductor)

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Govorimo li o sre?i ona postaje težnja, cilj u životu, nešto jako priželjkivano i u isto vrijeme prolazno, barem je tako mislimo li na idealiziranu sre?u koja se prodaje u trgovinama, na televiziji ili radiju, ali sre?a je nešto više od postizanja željenog cilja, to je svakodnevni napor da održimo to stanje, uostalom ?emu težiti sre?i ako ?emo ju kasnije izgubiti? U ovoj elektroni?koj knjizi upoznajemo se s najnovijim istraživanjima vezanima uz sre?u, što je sre?a i kako ju posti?i, što se doga?a kada ju ne postignemo i kada se pojave poteško?e i prepreke za njezino ostvarenje. Sve je objašnjeno na jasan i jednostavan na?in s ciljem pružanja iskustva koje ?e nas obogatiti i pomo?i nam u osobnoj potrazi za sre?om: stvarnom, ostvarivom i doku?ivom i ponad svega trajnom. PUBLISHER: TEKTIME

Barbara Vukovic

 • Publisher:
 • Tektime
 • ISBN:
 • 9788873047025
 • Language:
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 31, 2017
 • Autoayuda

Other titles of Juan Mois?s de la Serna