Poczekalnia W. Barbara Rejek

Poczekalnia W

By Barbara Rejek

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

W ?yciu nie nale?y ba? si? wyzwa?. Na ka?dym kroku mo?emy mie? okazj? do tego, aby co? zmieni? - wystarczy odnale?? w sobie ukryte pok?ady odwagi. Takiej waleczno?ci nie brakuje Janie, g?ównej bohaterce ksi??ki Barbary Rejek. Chce ona odnale?? swojego ojca w Bu?garii, bo - jak sama twierdzi - ,,nigdy, przenigdy w ?yciu nie uwierzy w mi?o?? ?adnego m??czyzny, je?li najpierw nie poczuje jej od tego, przez którego znalaz?a si? na tym ?wiecie ". Druga cz??? opowie?ci "Peron W " to zbiór wycinków z dziennika, wierszy i innych fragmentów dope?niaj?cych ca?o??. Tu ?wiat fantastyczny miesza si? z realistycznym, patos z humorem, a wroc?awski klimat z w?osk? kuchni?. "Poczekalnia W " to opowie?? mocno osadzona w klimacie Wroc?awia. Historia niezwykle z?o?ona, a przez to nieprzewidywalna. Wzbudza refleksje o ?yciu, motywuje do my?lenia nad jego sensem i nad sensem tego, czego od zawsze szukamy.

Barbara Rejek

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381194488
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 4, 2019
 • Arte y Arquitectura

Other titles of Barbara Rejek