Gniazda UFO. Damian Trela

Gniazda UFO

By Damian Trela

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

& bdquo;Gniazda UFO " - to prze?omowa praca w kwestii poznania tajemnicy kr?gów i piktogramów zbo?owych. W ksi??ce zosta? dog??bnie przedstawiony problem i synteza zjawiska w zupe?nie innym ?wietle ni? powszechnie si? to przyjmuje. Autor prezentuje ciekaw? faktologi?, zwracaj?c uwag? na anomalny wymiar kr?gów zbo?owych. Dowodzi, ?e fenomen ten towarzyszy cz?owiekowi od wieków. W swojej analizie zjawiska autor skupia si? m.in. na symbolice kr?gów zbo?owych i ich mistycznym wp?ywie na ludzk? ?wiadomo??. ,,Gniazda UFO " to fascynuj?ca lektura i próba odpowiedzi na pytanie, czym s? kr?gi zbo?owe i ,,kto " stoi za ich powstawaniem.

Damian Trela

 • Publisher:
 • self-publishing
 • ISBN:
 • 9788395247729
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 7, 2019
 • Cuerpo, Mente y Espíritu

Other titles of self-publishing