P?atki ?niegu. Dorota Jankowska

P?atki ?niegu

By Dorota Jankowska

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

"P?atki ?niegu " to pierwsza cz??? przygód Elii Madej. Akcja powie?ci rozgrywa si? w 2125 r. kilka lat po wojnie technologicznej, w zastraszonym przez naje?d?ców zwanych Egid? miasteczku. Ich upadek sprawia, ?e wszystko wraca do normy. Ludzie wznosz? nowe mury, a w?adza jest nieodzownym elementem egzystencji. G?ówna bohaterka Elia walczy z monotonn? codzienno?ci? w pracy i ?yciu osobistym. To pracownica korporacji, której jedynym zaj?ciem jest przegl?danie stosu papierów i urz?dze? elektronicznych, jakie przysy?aj? jej z innych dzia?ów. Wieczory sp?dza w pobliskim barze, zatapiaj?c swoje smutki kolorowymi drinkami ze s?omk?. Elia to silna kobieta szukaj?ca swojej w?a?ciwej ?cie?ki w ?yciu. Strata ojca w dzieci?stwie odbi?a si? na jej relacjach z p?ci? m?sk?, a jej zapracowana matka wykszta?ci?a w niej niech?? do innych osób. W ?wiat kobiety wchodzimy w momencie, gdy ze smutkiem u?wiadamia sobie, ?e zosta?a sama, wspomina matk?, która zmar?a przed paroma laty. ?wiat bohaterki zmienia si? w jednej chwili, gdy na zast?pstwo chorej asystentki przychodzi tajemniczy m??czyzna. To w?a?nie on jest ogniwem zapalnym kolejnych niefortunnych zdarze?. W jednym momencie Elia zostaje obdarta ze wszystkiego, co dot?d zna?a i kocha?a. Wpl?tana w spisek walczy o ?ycie, u?wiadamiaj?c sobie, ?e ka?dy ma dwie twarze. Ca?e jej ?ycie to stek k?amstw wpajanych od dzieci?stwa. Wyobra? sobie, ?e twoje ?ycie okazuje si? iluzj?. Kto? ci? ?ciga, dopada i porywa. Budzisz si? na ?ó?ku ze skr?powanymi ko?czynami i nagle u?wiadamiasz sobie, ?e jeste? cz??ci? uk?adanki, która ma zamiar ci? zabi?. Wciel si? w posta? Elii Madej. Kobiety, któr? ze zwyk?ej, szarej rzeczywisto?ci wyrywa raz na zawsze jeden dzie?, jedno niecodzienne wydarzenie, jedna chwila. Ka?dy z nas ma co? do ukrycia. Poznaj najbardziej strze?on? tajemnic?.

Dorota Jankowska

 • Publisher:
 • self-publishing
 • ISBN:
 • 9788381262460
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 18, 2019
 • Ficción / General

Other titles of self-publishing