Opowie?ci niezwyk?e. Jerzy Salamon

Opowie?ci niezwyk?e

By Jerzy Salamon

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

„Opowie?ci niezwyk?e” to zbiór osiemnastu opowiada?, z czego jedno stanowi t?umaczenie dzie?a E.T.A. Hoffmanna. Zró?nicowan? tematyk? utworów ??czy – z paroma wyj?tkami – motyw paranormalny, tudzie? fantastyczny. Niejednokrotnie podejmowane s? równie? problemy mrocznej strony ludzkiej psychiki, zwi?zane z poczuciem wyobcowania, niespe?nienia, niemo?no?ci realizacji swoich celów i ambicji. Lektura ogólnie w klimatach cmentarnych, groza miesza si? z humorem, rzeczywisto?? z fikcj?. Dla czytelników od lat 16.

Jerzy Salamon

 • Publisher:
 • self-publishing
 • ISBN:
 • 9788394915445
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 30, 2018
 • Ficción General

Other titles of self-publishing