Popraw koron? i wsta?. S?awomira Rozwadowska

Popraw koron? i wsta?

By S?awomira Rozwadowska

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Tysi?ce ?cie?ek, zakr?tów czeka na ka?dego z nas. Nigdy nie wiemy, co b?dzie za zakr?tem. Czy ?cie?ka, któr? ostatecznie wybierzemy, zaprowadzi nas tam, dok?d zmierzamy? Czas nie pozwala nam si? cofn??. Ju? wybrali?my. Anna jest m?od? mam?. Ma pozornie uporz?dkowane ?ycie. Spokojnego m??a i prac? w biurze. Pewnego dnia zatrzymuje si? na skrzy?owaniu ?ycia i wybiera inn? drog?. Pe?n? kwiatów, p?on?cych ?wiec i mi?o?ci. Ta droga jest kr?ta, ale wydaje si? by? poci?gaj?ca. Dokonuje wyboru.

S?awomira Rozwadowska

 • Publisher:
 • self-publishing
 • ISBN:
 • 9788381892698
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 30, 2018
 • Ficción / General

Other titles of self-publishing