Origami dwojga istnie? i psa. Krzysztof Piotr ?abenda

Origami dwojga istnie? i psa

By Krzysztof Piotr ?abenda

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Opowie?? o ?yciu dwojga dojrza?ych ludzi, o zbrodni, traumach i koszmarach. I o psie, który nie?wiadomie sprawi?, ?e bohaterowie ksi??ki znajduj? mi?o?? spe?nion? i szcz??liw?. Ludzki los bywa nieprzewidywalny. Kiedy traumy, koszmary i niebezpiecze?stwa naznaczaj? codzienno??, trudno uwierzy? w szcz??liw? odmian?. Przypadkowe zdarzenia mog? jednak modelowa? ?ycie niczym artysta tworz?cy origami. Przekonaj? si? o tym bohaterowie tej opowie?ci. Bo?ena Pola?ska jest emerytowan? policjantk?. Od d?u?szego czasu n?kaj? j? koszmary. Nie mo?na si? dziwi?, skoro podczas jednej z interwencji zastrzeli?a bandyt? i dwukrotnie unikn??a gwa?tu. Jedynie jej kole?anka Magda wspiera j? w pokonywaniu l?ków.

Krzysztof Piotr ?abenda

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381196499
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 29, 2019
 • Cómics y novelas gráficas / general

Other titles of Krzysztof Piotr ?abenda