Miasteczko Pomroka. Krzysztof Piotr ?abenda

Miasteczko Pomroka

By Krzysztof Piotr ?abenda

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

W miasteczku Pomroka, od trzech lat gin? licealistki, ka?dego roku jedna. Policjanci z Wydzia?u Kryminalnego – Fabian Krakowiak i Kira Mazur, by?a snajper w jednostkach Marines, staraj? si? rozwi?za? t? zagadk?. W tej powie?ci autor kolejny ju? raz stara si? zg??bia? mroki duszy ludzkiej i zajmuje si? z?o?onymi relacjami mi?dzy ”kobiet? po przej?ciach” i „m??czyzn? z przesz?o?ci?. W miasteczku Pomroka znajdziemy te? opowie?? o mi?o?ci i po?wi?ceniu. Jest to te? powie??, w której ?abenda kolejny raz obala mit o kobietach, jako istotkach s?abych, zdanych na m??czyzn, mit o tzw. tradycyjnej roli kobiety. Czy uda im si? odnale?? zaginion? dziewczyn? i rozwik?a? zagadk?? Co ukrywa Fabian i dlaczego jest taki nieprzyjemny dla swojej wspó?pracowniczki? Czy Kira pozwoli ponie?? si? porywom serca i prze?amie lody mi?dzy sob? a przystojnym policjantem?

Krzysztof Piotr ?abenda

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198004
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Ficción / General

Other titles of Krzysztof Piotr ?abenda