Lata siedemdziesi?te. Piotr Kotlarz

Lata siedemdziesi?te

By Piotr Kotlarz

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Dwadzie?cia jeden opowie?ci z tomiku „Lata siedemdziesi?te” opowiada o ludziach bohemy artystycznej wspomnianych w tytule lat XX wieku. Bohaterami wi?kszo?ci opowiada? s? arty?ci ?yj?cy w tych czasach g?ównie w Gda?sku, cho? pojawiaj? si? te? i arty?ci i zwi?zane z nimi sytuacje z Lublina oraz Warszawy.  Nie by?y to weso?e lata, cho? wielu ?y?o wówczas w nastroju pozornej beztroski. Ograniczenie wolno?ci, brak perspektyw odbija?o swe pi?tno na ?yciu wielu ludzi, zw?aszcza za? na ?yciu ludzi szczególnie wra?liwych… Alkohol, narkotyki, inaczej mówi?c wszelkie próby ucieczki od szaro?ci ówczesnej rzeczywisto?ci, daj?c chwile u?udy, niszczy?y mo?liwo?ci ich wielkich planów. Prezentowane postaci s? autentyczne, bohaterowie tych opowie?ci ?yli naprawd?. Wielu z nich znalaz?o swe miejsce w historii polskiej kultury, znajdziemy o nich informacje w ró?nych encyklopediach. Zapewne postrzegali swoje ?ycie od autora odmiennie… inaczej.

Piotr Kotlarz

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788363392529
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Ficción General