Intymne zwierzenia grzecznej dziewczynki. Wojciech Tadkowski

Intymne zwierzenia grzecznej dziewczynki

By Wojciech Tadkowski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Uwaga! E-book z bardzo mocnymi szczegó?ami. Tylko dla doros?ych.   Powie?? jest rodzajem „pami?tnika  seksualnego” kobiety, przez ni? napisanym. Nie ukrywa w nim fascynacji seksem i ci?g?ego oszukiwania kontaktów, daj?cych mo?liwo?? osi?gni?cia zaspokojenia. Nie ukrywa te?, ?e nie ma w tym zakresie oporów moralnych. Prowokuje ka?dego m??czyzn?, który jej si? podoba – ??cznie z w?asnym ojcem.   Podnieca j? seks zbiorowy i ch?tnie w nim uczestniczy, a nawet jest wspó?organizatork? orgii. Powie?? zawiera wiele szczegó?owych opisów jej stosunków seksualnych, wymagaj?cych niekiedy u?ywania wulgaryzmów – ale tylko w takim zakresie, w jakim wyst?puj? w „normalnym” ?yciu.  

Wojciech Tadkowski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198172
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Ficción / General

Other titles of Wojciech Tadkowski