NIesko?czono??: koniec alefa jeden. Andrzej Burkiet

NIesko?czono??: koniec alefa jeden

By Andrzej Burkiet

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Mi?dzy dwojgiem m?odych ludzi rodzi si? uczucie. Wzajemna fascynacja i poznawanie siebie przeplata si? z odkrywaniem tajników i ciekawostek teorii mnogo?ci w zwi?zku z rewolucj?, jaka tu si? odby?a oraz 3 ofiarami ?miertelnymi, które poch?on??a. Nie s?yszeli?cie nic o tej rewolucji? Nic dziwnego - bo to w?a?nie ta ksi??ka poniek?d j? wywo?uje...I pokazuje najwi?ksz? pomy?k? nowo?ytnej matematyki na bardzo prostym, podstawowym poziomie. Od czytelnika wymaga my?lenia, ale w zamian oferuje ciekawostki filozoficzno - logiczne za? nagrod? jest nie tylko rozwój umys?owy. A problemy zwi?zane z plato?skim opisem rzeczywisto?ci w kontek?cie nieuchwytnej i trudnej do zrozumienia, boskiej niesko?czono?ci nurtuj? ludzko?? od tysi?cleci rodz?c wiele, omówionych tu, ciekawych paradoksów. e-book ??cz?cy wiele dziedzin: science-fiction, filozofia i psychologia, informatyka oraz nauka (matematyka).f

Andrzej Burkiet

 • Publisher:
 • self-publishing
 • ISBN:
 • 9788396300003
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Ficción / General

Other titles of self-publishing