Poradnik behawiorysty. Marta Paszkiewicz

Poradnik behawiorysty

By Marta Paszkiewicz

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

Czym zajmuje si? psi behawiorysta? Na czym polega terapia behawioralna u psów? Jak emocje w?a?ciciela wp?ywaj? na rozwój psa? Szczepienia i piel?gnacja psa – od czego zacz??? Ubranka i akcesoria dla psów – na co zwróci? szczególn? uwag?? Psy stanowi? jeden z przedmiotów bada? archeozoologii. Autorka w cz??ci I przybli?a czytelnikom histori? udomowienia psa. Dzi?ki temu poradnikowi jego histori?, która staje si? ona punktem wyj?ciowym, do zrozumienia prawdziwych potrzeb psów oraz ukazania ich odmiennej natury od tego, co cz?sto próbuje zafundowa? im cz?owiek w ramach ?le pojmowanej mi?o?ci i okazywania swojego przywi?zania.

Marta Paszkiewicz

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198257
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Mascotas / General

Other titles of Marta Paszkiewicz