Syn wiosny. Mad Bartnicka

Syn wiosny

By Mad Bartnicka

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Sasza potrafi skomplikowa? sobie wszystko. Tym razem jedno nieopatrznie zadane pytanie powoduje g??boki wewn?trzny konflikt, a ten z kolei prowokuje konflikty zewn?trzne. Sprawdzona strategia Saszy? Ucieczka. Jednak to, przed czym ucieka, i tak go dogania. Wywi?zanie si? z danego s?owa, brak wybaczenia, niech?? do narzucanych norm, do nadawanych etykiet — te kwestie powracaj? i si? kumuluj?, prowadz?c do pó?nej refleksji i desperackiej próby pouk?adania wszystkiego jeszcze raz od nowa. Napisana lekkim j?zykiem ksi??ka obyczajowa z w?tkiem LGBT wci?ga czytelnika od pierwszych stron. Perypetie bohatera raz ?miesz?, raz wprowadzaj? w stan refleksji, gdy Sasza si?ga do wspomnie? i analizuje swoje ?ycie. Pierwszoosobowa narracja pozwala dog??bnie zintegrowa? si? z bohaterem i pozna? jego punkt widzenia. To specyficzny antybohater, który potrafi wzbudzi? sympati? i na d?ugo zapa?? w pami??.

Mad Bartnicka

 • Publisher:
 • self-publishing
 • ISBN:
 • 9788383242880
 • Language:
 • Inglés
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2023
 • Ficción / General