Bir Güzel Gurbet K?r?m (Yurt D??? Hat?ralar? - 1). Seher DURMAZ

Bir Güzel Gurbet K?r?m (Yurt D??? Hat?ralar? - 1)

By Seher DURMAZ

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Bir Güzel Gurbet K?r?m (Yurt D??? Hat?ralar? - 1) K?r?m ki daima sürgün kelimesiyle birlikte an?l?rken belki de ilk kez bu eserde gurbetin -bir güzel gurbetin- ad? olmu?tur. K?r?m, bu kez bir kad?n yazar?n, e?i ve üç küçük çocu?uyla gurbetlere dü?mü? hassas bir kalbin kaleminden anlat?ld?. K?r?mda kald??? üç y?la, kap? önlerinin çekirdek sat?c?s? ya?l? Rus han?mlar?, darac?k odalarda ya?ayan muhacirleri, fedakâr ö?retmenleri, Türkiyeden gelen ö?rencileri ve en çok da K?r?m?n çileke? kad?nlar?na dair hikayeleri s??d?ran yazar?n sade; ama duyarl? sat?rlar?n? okumak, ac?lar?, ümitleri, iyi ve kötü yanlar?yla insan?n her yerde insan oldu?unu ö?retiyor. "Deneme türünün bu yal?n, gösteri?siz ama usta kalemi birkaç f?rça darbesiyle önümüzde bir manzaray? canland?ran mahir ressamlar gibi canl? hayat tablolar? sunuyor bize. " Cihan Okuyucu

Seher DURMAZ

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786051580289
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • June 27, 2005
 • Viajes / General