Alpdo?an. Zeynep KAYADELEN

Alpdo?an

By Zeynep KAYADELEN

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

Onca ac?mas?z dü?man ortas?nda tek silah? iman? olan bir avuç insan?n Bizans’a, tekfurlara ve imkâns?zl?klara kar?? koyu?unun ad?d?r Alpdo?an… Elde k?l?ç dü?man üzerine at?lmak m? daha kolayd?r, kendini a?mak m?? Dü?manla g?rtlak g?rtla?a sava?mak m? daha basittir, ?eytan?n bütün f?s?lt?lar?na kulak kapatmak m?? Ate? olmak m? toprak olmak m???ntikam m? cihat m?? Kan m? a?k m?? Gelin cevab?n? birlikte ö?renelim. Bütün ailesini kaybeden bir insan?n dünyas?n?n y?k?ld???n? ve kaybedecek hiçbir ?eyinin kalmad???n? dü?ünüyorsan?z, bu roman? okuduktan sonra bu dü?üncenizi tekrar gözden geçireceksiniz.

Zeynep KAYADELEN

 • Publisher:
 • Y?T?K HAZ?NE
 • ISBN:
 • 9789944766814
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • July 7, 2008
 • Protection:
 • Adobe DRM
 • Historia / General

Other titles of Zeynep KAYADELEN