Yitik Mevsim. Zeynep KAYADELEN

Yitik Mevsim

By Zeynep KAYADELEN

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

Bu eserde, yar?m kalm?? bir gönül hikâyesinden yola ç?k?larak hayat? ve "gerçek hayat?" tan?ma yolunda verilen çaba anlat?l?yor. Zengin bir ailenin "en akl? ba??nda ferdi" olan Gül, anneannesinin ölümünden sonra tam bir yanl?zl?k içinde kal?r. Bu yaln?zl?k onu bunal?m?n e?i?ine getirir. Bu dönemde Gül, zihnindeki sorulara bir türlü "makul" cevaplar bulamaz. Zihnindeki sorulara cevap bulamadan huzura kavu?amayaca??n? anlad??? gün, bir vesile ile tan??t??? ihtiyar sahaf?n kap?s?n? çalar. Bu tan???kl?k zaman içerisinde sa?lam bir dostlu?a dönü?ür ve Gül, gönüllü olarak sahaf?n yan?nda çal??maya ba?lar.

Zeynep KAYADELEN

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786054770038
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • August 16, 2011
 • Protection:
 • Adobe DRM
 • Romance

Other titles of Zeynep KAYADELEN