Kadim S?r. Zeynep KAYADELEN

Kadim S?r

By Zeynep KAYADELEN

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

Bu kitab? okuyanlar, s?rr?n ve gizemin hayat sarmal?nda tüm zamanlara ayn? ?efkatle dokundu?unu hissedecek, Sultan Murad Han Hazretlerinin evlad?na taht sunan de?il evlad?n? tahta sunan fedakâr bir baba oldu?unu ö?renecektir. Ve bu kitab? okuyanlar, büyük bir heyecanla Ölmezlik Suyunun izini sürecek, ?eytan Ça??na yakalanmaktan endi?e edecektir. Ve bu kitab? okuyanlar, asl?nda kedi olmayan kedilerle tan??acak, Ebül Hayrat lakab?n? hak eden Sultan Murad Han Hazretlerinin herkesin pe?inde ko?tu?u saltanattan nas?l bir ermi?likle kurtulmaya çal??t???n? görecektir. Ve bu kitab? okuyanlar, bir defa at?lan okun k?yamete kadar vurmaya devam edece?in i, göklerin ve yerin ordular?n?n Allaha (cc) ait oldu?unu bir kez daha anlayacakt?r. Ve bu kitab? okuyanlar, ölümün hayat? tamamlayan bir nimet oldu?una ?ahit olacakt?r.

Zeynep KAYADELEN

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786054770731
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • September 22, 2012
 • Protection:
 • Adobe DRM
 • Romance

Other titles of Zeynep KAYADELEN