Zacznij pisa?. Katarzyna Krzan

Zacznij pisa?

By Katarzyna Krzan

Format: ePub  
Protection:DRM
Availability: Instant download

Synopsis

"Pisanie jest mieszanin? techniki i talentu. Pisarz jest natchnionym, przepe?nionym pasj? tworzenia wirtuozem pisarskiego rzemios?a. " Zacznij pisa?. Motywacyjny poradnik pisarza zosta? napisany przez... wydawc?. Obejmuje zagadnienia zwi?zane z rzemios?em pisarza od motywacji, przez warsztat a? po wydanie ksi??ki. Z poradnika dowiesz si?, co to znaczy "by? pisarzem ", sk?d czerpa? inspiracje i gdzie najlepiej si? wyda?. To jedyne na rynku opracowanie omawiaj?ce rynek publikacji elektronicznych. Si?gnij po e-booka, je?li: - chcesz pisa?, a boisz si? zacz?? - piszesz, a nie wiesz, czy dobrze - napisa?e? i chcesz to wyda?. E-book powsta? na bazie wieloletnich do?wiadcze? na rynku wydawnictw elektronicznych i papierowych. Dowiesz si? z niego, jak przekona? wydawców i krytyków do swojej twórczo?ci, jak sta? si? zawodowym pisarzem, czego jeszcze Ci brakuje, by osi?gn?? sukces. Publikacja sk?ada si? z trzech cz??ci. W pierwszej - "By? pisarzem " poznasz prawd? o sobie jako twórcy, dostaniesz kilka motywuj?cych do tworzenia porad, wykonasz ciekawe ?wiczenia. W drugiej cz??ci "Pisa?, pisa?, pisa? " zostaniesz zmuszony do pisania, poznasz szereg chwytów warsztatowych, dzi?ki którym przestaniesz marzy? o Wenie i zaczniesz po prostu pisa?. Cz??? trzecia "Wydaj si? " przeznaczona jest dla tych, którzy ju? napisali i chc? sprzeda? swoj? ksi??k?. Poznasz tu rynek ksi??ki elektronicznej, wiod?cych wydawców oraz tych, którzy mog? Ci pomóc w promocji. W tej cz??ci wypowiadaj? si? w?a?ciciele wydawnictw, portali literackich i spo?eczno?ciowych, tworz?cych polski liternet. To jedyna na rynku publikacja, która zmotywuje Ci? skutecznie do pisania, pozwoli uwierzy? w swoje si?y i nauczy technik pisarskiego rzemios?a.

Katarzyna Krzan

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788362480500
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • May 13, 2013
 • Artes de lenguas y disciplinas / General

Other titles of Katarzyna Krzan