Zapiski na chusteczkach. Katarzyna Krzan

Zapiski na chusteczkach

By Katarzyna Krzan

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Zbiór opowiada? powstaj?cych w ci?gu kilku lat. Inspiracj? dla tekstów sta?y si? do?wiadczenia mistyczne, obserwacje kultury popularnej, sny, marzenia, fascynacje literatur? iberoameryka?sk?. Opowiadania te ukazywa?y si? w ró?nych pismach, mi?dzy innymi Kurierze Literackim, SosnArcie, ArtAnonsie, a tak?e w kilku magazynach i stronach internetowych. Zapiski na chusteczkach s? zbiorem najciekawszych opowiada? autorki, w?ród których mi?dzy innymi: Anio?y, Zapiski na chusteczkach higienicznych, Mariposa, ?wi?ty spokój, Taniec u wód, Spacer po lodzie, Pokarm biogeniczny, Poci?g poci?giem i wiele innych.

Katarzyna Krzan

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788361184058
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • October 1, 2009
 • Ficción General

Other titles of Katarzyna Krzan