?slamc? Türk ?iiri. Nurullah Çetin

?slamc? Türk ?iiri

By Nurullah Çetin

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

?slamc? ?iir ya da "?slamc? edebiyat" olgusunun adland?r?lmas? konusu tart??malara neden olmu?tur. Kimi yazarlar bu terimi yanl?? bulmu?, kimisi de uygun oldu?una karar vermi?lerdir. Mustafa Miyaso?lu "?slamî duyarl?l?k" ifadesini benimser. Ali Günvar ise edebiyatta böyle bir kategorile?tirmeyi kabul etmez. Rasim Özdenören "Müslümanca edebiyat" demi?ti. Baz?lar? kendilerinin sadece "Müslüman" ya da "dindar" olarak adland?r?lmas?n? yeterli görür.

Nurullah Çetin

 • Publisher:
 • Hangar Kitap
 • ISBN:
 • 9786059028233
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2014
 • Poesía / General

Other titles of Nurullah Çetin