Ahmet Hamdi Tanp?nar'in ?iiri. Nurullah Çetin

Ahmet Hamdi Tanp?nar'in ?iiri

By Nurullah Çetin

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Tanp?nar?n ?iirinde metafizik ürperti vard?r. Fakat o, Allaha inand???n? söylüyorsa da: ("Allaha inan?yorum. Fakat tam Müslüman m?y?m bilmem") dini anlamda metafizik imana ba?l? bir tav?r ortaya koymaz. Tasavvufi mistisizme yer vermeyen ?air, bat?l? anlamda idealist felsefe ve spritüalist dü?ünceye daha yatk?nd?r. Onda mistik dünya motifi belirgindir, ancak bu dini verilere dayal? olarak kurulmu? mistik bir dünya de?il, tamamen bireysel, kendi ruhuna, duygular?na ba?l?, prafan bir mistisizmdir.

Nurullah Çetin

 • Publisher:
 • Hangar Kitap
 • ISBN:
 • 9786059028141
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2014
 • Poesía / General

Other titles of Nurullah Çetin