Faust. Yadigar ?ahin

Faust

By Johann W. Von Goethe, Yadigar ?ahin

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Faust, Goethe’nin neredeyse tüm ya?am? boyunca çal??arak tamamlad??? bir yap?tt?r. On sekiz ya??nda ba?lad??? oyunu, 1806’da Faust I ve 1832’de Faust II ad?yla iki büyük bölüm hâlinde yazarak ölümünden k?sa bir süre önce yani seksen üç ya??nda bitirebilmi?tir. Goethe, Faust’un konusunu çok eski bir öyküden alm??t?r. ?eytanla bahse giren insano?lu temas? önceki yüzy?llarda da birçok öyküye ve oyuna konu olmu?tur. Goethe, Faust karakterini ?eytan Mefistofeles’e yenilmeyen bir insan olarak incelemi?tir. Goethe’nin Faust eseri bir oyun ?eklinde görülmekle beraber çok derin ve karma??k içeri?i dolay?s?yla genellikle okumak için haz?rland??? dü?ünülür. Buna ra?men, Goethe’nin Faust’u, içeri?inin çok zengin felsefi derinli?i nedeniyle pek çok farkl? yorumla yüzlerce kez sahnelenmi?tir.

Yadigar ?ahin

 • Publisher:
 • S?S Yay?nc?l?k
 • ISBN:
 • 9786059983228
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2014
 • Ficción / General

Other titles of Yadigar ?ahin