Miasto mojej matki. Juliusz Kaden-Bandrowski

Miasto mojej matki

By Juliusz Kaden-Bandrowski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Ksi??ka ma na celu wzbudzi? w czytelniku uczucie wdzi?czno?ci i mi?o?ci do w?asnej matki,która ca?y swój czas po?wi?ci?a na rozwój i wychowanie swojego dziecka, na któr? zawsze mo?na liczy? i pomo?e w ka?dej sytuacji oraz wzbudzi ch?? podej?cia do w?asnej matki, chwycenia j? za r?k? i "z?o?enia na jej czole ostro?nego poca?unku, l?ejszego ni? puch wierzbiny, p?yn?cego przez wiosenne powietrze ". Juliusz Kaden-Bandrowski jako przyk?ad takiej matki przedstawia swoj? rodzicielk? i opisuje czas sp?dzony w domu.

Juliusz Kaden-Bandrowski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381193573
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • August 3, 2018
 • Crítica Literaria / General

Other titles of Juliusz Kaden-Bandrowski