Genera? Barcz. Juliusz Kaden-Bandrowski

Genera? Barcz

By Juliusz Kaden-Bandrowski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Powie?? polityczna Juliusza Kadena-Bandrowskiego opublikowana w 1923 roku. Opowiada o tworzeniu si? i umacnianiu w?adzy w pierwszych miesi?cach niepodleg?ego pa?stwa. Akcja powie?ci rozgrywa si? pomi?dzy jesieni? 1918 i jesieni? 1919 roku. Do jej skonstruowania Kaden pos?u?y? si? rzeczywistymi wydarzeniami z pierwszych lat niepodleg?ej Polski, m.in. obaleniem w?adzy austriackiej w Krakowie, zamachem Januszajtisa i spraw? Biura Prasowego Naczelnego Dowództwa. Jednak przedstawione w utworze wydarzenia odbiegaj? chronologi? od ich rzeczywistych pierwowzorów.

Juliusz Kaden-Bandrowski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381194884
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 4, 2018
 • Colecciones Literarias / General

Other titles of Juliusz Kaden-Bandrowski