Pal? Pary?. Juliusz Kaden-Bandrowski

Pal? Pary?

By Bruno Jasie?ski, Juliusz Kaden-Bandrowski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Rozpowszechni?a si? w obecnych czasach do?? nagminnie w?ród najszerszych kó? czytelniczych jaka? obawa, czy pasja, czy podejrzliwo??, czy te? pochopno?? z?o?liwa bardzo, skryta, ludzi my?l?cych niegodna & mdash; dzielenie ksi??ek literackich na buduj?ce i burz?ce, pogodne i zatrute, zdrowe i niezdrowe, czyli jakoby chore, zaraz? szerzy? mog?ce. & thinsp;Pochopno?? owa, nawiana w nasze serca i umys?y z twardych klepisk politycznego ?ycia, jest chorob?, z?o?liw? naro?l? w dziedzinie oceny i miary utworów kszta?tu literackiego. ?wiadczy ona, ?e metody straganu, jarmarku, czy cho?by bojów politycznej trybuny przenosimy w dziedzin? odczuwania i kontemplacji. Nie o to bowiem chodzi przecie?, jak autor pokierowa? losem ludzi, czy spraw, to jest, czy wygodzi? naszym pogl?dom politycznym, spo?ecznym, lub narodowym. Je?eli im wygodzi?, nie racja jeszcze, i? s?uszno?? rzeczywist? ukaza?. Je?eli im zaprzeczy? & mdash; nie racja, i? my w?a?nie drog? s?uszno?ci kroczymy.

Juliusz Kaden-Bandrowski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381194877
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 4, 2018
 • Colecciones Literarias / General

Other titles of Juliusz Kaden-Bandrowski